شیلنگ بخاری سیلیکونی

  • Silicone Heater Hoses

    شیلنگ های بخاری سیلیکونی

    شیلنگ بخاری سیلیکونی مطابق با مشخصات SAE J20 R3 کلاس A است یا از آن فراتر می رود. شیلنگ های سیلیکونی با پارچه 1 لایه پلی استر تقویت می شوند. شیلنگ قدیمی OEM stock خود را با این شیلنگ های بخاری سیلیکونی که در برابر محلول های خنک کننده ، نشت سرما ، ترک خوردگی ، لایه برداری ، پیری و ازن مقاوم هستند ، جایگزین کنید.